Historia

HISTORIA KOŚCIOŁA I KLASZTORU ŚW. ELIASZA PROROKA W LUBLINIE

 • 1680

  Fundacja kościoła i klasztoru. Uroczyste wprowadzenie Karmelitów do nowej świątyni.
 • 1741

  Budowa murowanego kościoła i klasztoru wg. projektu włoskiego architekta Pawła Fontany.
 • 1784

  Konsekracja kościoła św. Eliasza przez biskupa sufragana lubelskiego Jana Kantego Lenczowskiego.
 • 1810

  Na polecenie władz Księstwa Warszawskiego Karmelici pod przymusem opuszczają swój klasztor. Opiekę nad klasztorem przejmują Karmelici Bosi.
 • 1835

  Karmelici Bosi opuszczają klasztor, a ich miejsce zajmują Bonifratrzy.
 • 1839

  W budynku klasztornym powstaje szpital im. św. Jana Bożego prowadzony przez Bonifratrów.
 • 1864

  Po powstaniu styczniowym Bonifratrzy zostają objęci kasatą i opuszczają klasztor, a szpital przejmują lokalne władze.
 • 1893

  Kościół zamieniono na magazyny, co powoduje powolne niszczenie obiektu.
 • 1905

  Kościół znów pełni funkcje sakralne pod opieką księży diecezjalnych.
 • 1969

  Karmelici powracają do Lublina i obejmują duszpasterstwo przy kościele św. Eliasza. Obiekt jest własnością władz województwa lubelskiego.