Okres Bożego Narodzenia 2020/2021

Christmas crib figures representing Holy Family, three wisemen and shepherds

Zajaśniał nam dzień święty. Dzień wielkiej nadziei: dziś narodził się Zbawiciel ludzkości! Narodziny dziecka zazwyczaj niosą światło nadziei wszystkim, którzy go z drżeniem oczekiwali. Kiedy w grocie betlejemskiej narodził się Jezus, „wielkie światło” zajaśniało nad ziemią; wielka nadzieja weszła w serca tych, którzy Go oczekiwali, „lux magna” (wielkie światło).

Benedykt XVI

Rok 2020
Wigilia Bożego Narodzenia (24 XII) – Pasterka o godz. 24:00
Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 XII) – Msze św. : 7:00, 8:30, 10:00, 11:00, 12:00, 16:00
Święto św. Szczepana (26 XII) – Msze św. : 7:00, 8:30, 10:00, 12:00, 16:00
Zakończenie Roku 2020 – Msza św. z dziękczynnym Te Deum o godz. 17:00

Rok 2021
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 I)  – Msze św. : 7:00, 8:30, 10:00, 12:00, 16:00
Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 I)  – Msze św. : 7:00, 8:30, 10:00, 12:00, 16:00