Listopad 2020

Candles for All Souls Day

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba; daj Twoim zmarłym sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

1 listopada  – Msze św. 7:00, 8:30, 10:00, 12:00, 16:00

2 listopada – Msze św. 7:00, 12:00, 17:00

Msza św. za zmarłych polecanych w wypominkach: środy listopada o godz. 17:00

Różaniec z wypominkami: przez cały listopad pół godziny przed Mszą św. wieczorną

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie – A światłość wiekuista niechaj im świeci.