Chrystus Zmartwychwstały

In resurrectione tua, Christe, caeli et terra laetentur

Chrystus Zmartwychwstały idzie przed nami ku nowym niebiosom i nowej ziemi, gdzie wreszcie wszyscy będziemy żyć jako jedna rodzina, dzieci tego samego Ojca.

 On jest z nami aż do skończenia świata. Idźmy za Nim w tym świecie poranionym, wyśpiewując Alleluja! W naszym sercu są radość i cierpienie, na naszych twarzach uśmiech i łzy, ale Chrystus zmartwychwstał, On żyje i idzie  z nami.

Dlatego śpiewamy i idziemy ze wzrokiem skierowanym do Nieba, wierni naszemu zaangażowaniu na tym świecie.

Benedykt XVI

Z modlitwą i Wielkanocnymi życzeniami:
Wspólnota z Braci z Lublina
O.
Przeor, br. Czesław, O. Dariusz, O. Karol