Adwent 2020

Four burning red candles in front of black background

„Adwent zachęca nas do starania o czujność, patrząc poza samych siebie, poszerzając nasz umysł i serce, aby otworzyć się na potrzeby naszych braci i na pragnienie nowego świata”

Papież Franciszek

Msza św. roratnia w naszym kościele od poniedziałku do soboty o godz. 17:00